Aktivity a okolí Rekovic

Radegastovy Beskydy

Radegastovy Beskydy jsou turisticky nejnavštěvovanější lokalitou Moravskoslezských Beskyd. Svůj název dostaly v roce 1931, kdy byla slavnostně odhalena socha Radegasta na radhošťském hřebeni. Sochu vytvořil frenštátský rodák Albín Polášek, který ji daroval nejstaršímu českému turistickému spolku Pohorská jednota Radhošť. Do Radegastových Beskyd patří města Frenštát p. R., Rožnov p. R., obce Trojanovice, Kunčice p. O., Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva. Mezi největší atraktivity Radegastových Beskyd patří Pustevny (zimní středisko, Libušín, Maměnka), Radhošť (Kaple sv. Cyrila a Metoděje), Velký Javorník (rozhledna), Horečky (Skokanský areál Jiřího Rašky, Beskydské traily, zvonička Strážkyně Beskyd), Frenštát p. R. (Muzeum, historické náměstí), Rožnov p. R. (Valašské muzeum v přírodě).

AREÁL HOREČKY

Areál Horečky

Horečky jsou historickým areálem, kde začala investovat Pohorská jednota Radhošť od roku 1884. Mezi nejvýznamnější body Horeček patří Skokanský areál Jiřího Rašky, zvonička Strážkyně Beskyd, kaple panny Marie Lurdské, Národní kulturní památka Nová Vlčina, Jurkovičova sušárna, Památník T.G.M., Mařenčina studánka, amfiteátr a Beskydské traily.

ROZHLEDNA VELKÝ JAVORNÍK

Rozhledna Velký Javorník

Vrchol Velkého Javorníka (917 m n. m.) je oblíbeným cílem turistů od roku 1935, kdy Pohorská jednota Radhošť postavila na jeho vrcholu chatu. V roce 2013 tu byla otevřena 25 m vysoká rozhledna, která je volně přístupná.

CHKO BESKYDY

CHKO Beskydy

Restaurace Rekovice a celé Radegastovy Beskydy jsou součástí největší chráněné krajinné oblasti ČR – CHKO Beskydy. Jedná se o velmi cenné území z hlediska krajinného rázu a z hlediska rozmanitosti přírodního bohatství. Území je chráněno jako oblast s přirozenou akumulací vod, patří do Evropsky významné lokality a je součástí ptačí oblasti Beskydy. Územím vedou nadregionální biokoridory, nacházejí se zde nadregionální biocentra a maloplošná chráněné území, především Národní přírodní rezervace Radhošť a Kněhyně a přírodní rezervace Noříčí. Významné jsou chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně velkých šelem. Svůj domov zde má rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý.

 BESKYDSKÉ TRAILY

Beskydské traily

Beskydské traily leží na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic pod vrcholem Velkého Javorníku v těsné blízkosti skokanského areálu Jiřího Rašky.

Pilotní tříkilometrový okruh (dlouhý necelé 3 km) je základem nového cyklistického resortu v turistické destinaci Radegastovy Beskydy. Jeho součástí budou nejen zmíněné singltrailové trasy, ale také několik MTB a cyklookruhů v celkové délce téměř 300 km.

 RADEGASTOVY CYKLOOKRUHY

Radegastovy cyklookruhy

To je název sedmi cyklistických tratí různých obtížností a délek, které propojují nejatraktivnější místa Radegastových Beskyd. Středem sedmi tras bude oblast Horeček mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Trojanovicemi.

Přes 210 kilometrů cyklotras, které propojují nejatraktivnější místa Beskyd, to je hlavní lákadlo sedmi značených Radegastových okruhů. Okruhy vedou po stávajících cestách a trasách od základny na Rekovicích přes Horečky, Pustevny, obce mikroregionu Frenštátsko až po Hukvaldy, Štramberk a Kopřivnici. Jsou rozděleny podle obtížnosti a určeny nejen sportovcům, ale i rodinám s dětmi.

TURISTICKÉ TRASY

Turistické trasy

Turisticky nejatraktivnější jsou horské vrcholy Radegastových Beskyd, které jsou v dosahu Horeček a restaurace Rekovice. Jedná se o Velký Javorník s rozhlednou (917 m n. m.), Pustevny s Jurkovičovými stavbami (1020 m n. m.), Radhošť s kaplí (1129 m n. m.), Čertův mlýn s historií (1206 m n. m.) a Ondřejník s výhledy (964 m n. m.). Vrcholy jsou propojeny velkým množstvím značených stezek, které vedou po loukách, pasekách, lesem, údolími i hřebenem. V Radegastových Beskydech tvoříme turistiku už 130 let. Z Radegastových Beskyd pochází také nejstarší český turistický spolek Pohorská jednota Radhošť.

 PARAGLIDING A ROGALO

Paragliding a rogalo

Paragliding je v Radegastových Beskydech již tradičním sportem. Jsou zde jedny z nejlepších terénů v republice. Startovat můžete z těchto vrcholů: Velký Javorník 917 m n. m., Ondřejník (Skalka) 964 m n. m., Radhošť 1129 m n. m., Velká Stolová 1046 m n. m., Červený kámen 690 m n. m.