Rekovice - restaurace & lesní hotel v Trojanovicích hodnocení

HISTORIE

divider-rekovice
quotation-rekovice

Nejstarší záznam o restauraci Rekovice je z roku 1791. Tento letopočet je vytesán v původním trámu. Budova současné restaurace jde vidět také na nejstarších mapách, tzv. indikačních skicách z roku 1833. Z barevného označení (červená barva) na mapě je zřejmé, že se již tehdy jednalo o kamennou (zděnou) budovu a ne o dřevěnici. V té době bylo v obci 346 budov, z toho bylo pouze 11 budov zděných.

První zmínka o majiteli budovy restaurace Rekovice je z roku 1851, z výpisu pozemkové knihy. Majitelkou tehdy byla Veronika Horečková. Po Veronice Rekové roz. Horečkové dědí v roce 1885 majetek Jan Rek ml., který v témže roce přepisuje majetek na Jana Reka st.. V roce 1890 převádí Jan Rek st. restauraci Rekovice na pana Jozefa Reka. V roce 1935 přechází majetek na Vladimíra Krče, který měl předkupní právo již od roku 1916. Další historie nemovitosti je nejasná. Dle pozemkových knih byla budova restaurace Rekovice v roce 1941 v majetku společnosti Witkowitzer Begbau- und Eisenhütten- gewerkschaft in Mähr. Ostrau – Witkowitz a následně pak Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, národního podniku v Ostravě. V roce 1953 celý majetek administrativně převeden na MNV Trojanovice.

Zároveň se však v pozemkových knihách píše o tom, že majetek byl v roce 1958 převeden na Julii Krčovou.

Další osud objektu je známý. V roce 1959 prodává MNV Trojanovice budovu za 39.900,- Kčs a přilehlé pozemky o výměře 6.223 m2 za 3.733,80 Kčs společnosti Jednota, lidové spotřební družstvo Frenštát p. R.. Tato společnost následně prodává majetek v roce 1960 za 212.268,07 Kčs společnosti Jednota, lidové spotřební družstvo Nový Jičín.

Dne 5. června 2013 kupuje Obec Trojanovice restauraci Rekovice a přilehlé pozemky o výměře 7645 m2 včetně zastavěné plochy za 1.800.000,- Kč od společnosti Jednota s.d. Nový Jičín. V současnosti obec Trojanovice restauraci rekonstruuje.

Současnost

Objekt restaurace Rekovice s číslem popisným 2, je pro obec jeden ze symbolů. Narodil se zde Antonín Bača Horečka, který se nejvíc zasloužil o vznik obce Trojanovice a její samosprávu v roce 1748. Před dvěma lety se zastupitelé obce Trojanovice shodli na odkoupení objektu se záměrem rekonstrukce a provozování obecní restaurace. Historická budova byla postupně očištěna, byly navrženy nové stropy v sále a nový krov. Původní klenby a kamenné stěny byly zachovány, a doplněny soudobými materiály. Nové okenní otvory lákají turisty dovnitř, a přitom z pozice interiéru je přízemí objektu otevřeno do přírody.

Velkoformátové zasklení směrem do lesa působí jako “velká” televizní obrazovka. Koncept interiéru je založen na otevřenosti, např. s průhledem do kuchyně a pozorováním přípravy pokrmů. V patře se nachází 6 pokojů pro ubytování hostů.

Rekonstrukce Restaurace Rekovice byla financována z prostředků obce, za účelem provozování obecního hostince, který bude sloužit také jako „kulturní stánek“ obce Trojanovice. V minulém roce byl svépomocí vybudován v blízkosti restaurace lesní bufet (z původních stavebních buněk) a také dětské přírodní hřiště. Součástí restaurace je dřevěná brána Radegastovy Beskydy a dřevěné posezení v přírodě.

Naší vizí je vytvořit „Inspirativní komunitní a rodinné centrum aktivního a společenského rozvoje ve středu turistické oblasti Horečky postavené na 6 základních hodnotách: jedinečnosti, efektivnosti provozu, transparentnosti, profesionalitě, pohostinnosti a společenské Při sledování zájmu občanů a turistů o lokalitu Horečky zjišťujeme, že od roku 2009, kdy na této lokalitě pracujeme, denně přicházejí noví turisté.

Návrh rekonstrukce restaurace Rekovice je dílem studia Kamil Mrva Architects, návrh interiérů a grafických vizuálů realizovala architektka Romana Mališ Bílková /RMBA/.

A jak vše vypadá nyní?