Rekovice - restaurace & lesní hotel v Trojanovicích hodnocení

AKTIVITY A OKOLÍ REKOVIC

divider-rekovice

Radegastovy Beskydy

007

Radegastovy Beskydy jsou turisticky nejnavštěvovanější lokalitou Moravskoslezských Beskyd. Svůj název dostaly v roce 1931, kdy byla slavnostně odhalena socha Radegasta na radhošťském hřebeni. Sochu vytvořil frenštátský rodák Albín Polášek, který ji daroval nejstaršímu českému turistickému spolku Pohorská jednota Radhošť. Do Radegastových Beskyd patří města Frenštát p. R., Rožnov p. R., obce Trojanovice, Kunčice p. O., Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva. Mezi největší atraktivity Radegastových Beskyd patří Pustevny (zimní středisko, Libušín, Maměnka), Radhošť (Kaple sv. Cyrila a Metoděje), Velký Javorník (rozhledna), Horečky (Skokanský areál Jiřího Rašky, Beskydské traily, zvonička Strážkyně Beskyd), Frenštát p. R. (Muzeum, historické náměstí), Rožnov p. R. (Valasšké muzeum v přírodě).

Areál Horečky

rekovice_amfiteatr_001

Horečky jsou historickým areálem, kde začala investovat Pohorská jednota Radhošť od roku 1884. Mezi nejvýznamějsí body Horeček patří Skokanský areál Jiřího Rašky, zvonička Strážkyně Beskyd, kaple panny Marie Lurdské, Národní kulturní památka Nová Vlčina, Jurkovičova sušárna, Památník T.G.M., Mařenčina studánka, amfiteátr a Beskydské traily.

Rozhledna Velký Javorník

rekovice_velky-javornik_005

Vrchol Velkého Javorníka (917 m n. m.) je oblíbeným cílem turistů od roku 1935, kdy Pohorská jednota Radhošť postavila na jeho vrcholu chatu. V roce 2013 tu byla otevřena 25 m vysoká rozhledna, která je volně přístupná.

CHKO Beskydy

rekovice_chko-beskydy_023

Restaurace Rekovice a celé Radegastovy Beskydy jsou součástí největší chráněné krajinné oblasti ČR – CHKO Beskydy. Jedná se o velmi cenné území z hlediska krajinného rázu a z hlediska rozmanitosti přírodního bohatství. Území je chráněno jako oblast s přirozenou akumulací vod, patří do Evropsky významné lokality a je součástí ptačí oblasti Beskydy. Územím vedou nadregionální biokoridory, nacházejí se zde nadregionální biocentra a maloplošná chráněné území, především Národní přírodní rezervace Radhošť a Kněhyně a přírodní rezervace Noříčí. Významné jsou chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně velkých šelem. Svůj domov zde má rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý.

AKTIVITY V OKOLÍ

divider-rekovice

Beskydské traily

AKTIVITY A OKOLÍ REKOVIC

Jedna z nejzábavnějších a nejnovějších atraktivit v areálu Horečky. Jednosměrná stezka pro terénní cyklistiku je určena sportovcům, turistům, dospělým i dětem. Na Horečkách je vybudovaná pilotní 3km stezka. Vyprojektováno je dalších 15 km, které budeme budovat v roce 2015 – 2016. Nyní pro Vás rekonstruujeme restauraci Rekovice, která je a dále bude základnou pro traily.

Radegastovy cyklookruhy

AKTIVITY A OKOLÍ REKOVIC

Radegastovy cyklookruhy budeme značit v letech 2015 – 2017. Jedná se o 9 značených cyklookruhů, které povedou po stávajících cestách a trasách. Okruhy budou spojovat největší a nejúžasnější atraktivity Radegastových Beskyd. Okruhy budou rozděleny podle obtížnosti a budou tak určeny nejen sportovcům, ale i rodinám s dětmi. Do konce roku 2014 budou vypracovány mapy Radegastových Beskyd, Radegastových okruhů i Beskydských trailů. Radegastovy Beskydy tak stojí na začátku vzniku nového cykloresortu.

Turistické trasy

AKTIVITY A OKOLÍ REKOVIC

Turisticky nejatraktivnější jsou horské vrcholy Radegastových Beskyd, které jsou v dosahu Horeček a restaurace Rekovice. Jedná se o Velký Javorník s rozhlednou (917 m n. m.), Pustevny s Jurkovičovými stavbami (1020 m n. m.), Radhošť s kaplí (1129 m n. m.), Čertův mlýn s historií (1206 m n. m.) a Ondřejník s výhledy (964 m n. m.). Vrcholy jsou propojeny velkým množstvím značených stezek, které vedou po loukách, pasekách, lesem, údolími i hřebenem. V Radegastových Beskydech tvoříme turistiku už 130 let. Z Radegastových Beskyd pochází také nejstarší český turistický spolek Pohorská jednota Radhošť.

Paragliding a rogalo

AKTIVITY A OKOLÍ REKOVIC

Paragliding je v Radegastových Beskydech již tradičním sportem. Jsou zde jedny z nejlepších terénů v republice. Startovat můžete z těchto vrcholů: Velký Javorník 917 m n. m., Ondřejník (Skalka) 964 m n. m., Radhošť 1129 m n. m., Velká Stolová 1046 m n. m., Červený kámen 690 m n. m.